نام واحد : مصطفی تقدسی

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان شهرک...
 • تلفن شرکت : ****523جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان شهرک صنعتی علی آباد فاز 2 قطعه 336
 • تلفن واحد : ****523جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی تقدسی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : اجزاءسیستم استارت

 • سریال مجوز : 2106375
 • شماره مجوز : 2802
 • تاریخ مجوز : 08/03/1382
 • کد محصول : 31901116
 • شرح محصول : اجزاءسیستم استارت
 • ظرفیت : 173,045 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%