نام واحد : البرز آذین زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان کوچه...
 • تلفن شرکت : **************616جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی زنجان- خ فروردین- قطعه 192
 • تلفن واحد : ****323جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی مقیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : تابلوبرق فشارقوی

 • سریال مجوز : 2106705
 • شماره مجوز : 17253
 • تاریخ مجوز : 16/12/1382
 • کد محصول : 31201611
 • شرح محصول : تابلوی برق فشار قوی
 • ظرفیت : 300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%