نام واحد : ایران مایه

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-ج درمن...
 • تلفن شرکت : ****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-ج درمن دیزل روبروی موتوژن
 • تلفن واحد : ****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آصف متین اکیجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مایه خمیر

 • سریال مجوز : 1138300
 • شماره مجوز : 24680
 • تاریخ مجوز : 08/07/1387
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 3,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%