نام واحد : سیم و کابل سمنان

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *******886جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده مهدیشهر کیلو متر 8
 • تلفن واحد : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالفضل امیراحمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابل افشان قابل انعطاف

 • سریال مجوز : 2200025
 • شماره مجوز : 7994
 • تاریخ مجوز : 10/03/1386
 • کد محصول : 31301117
 • شرح محصول : کابل مسی افشان قابل انعطاف
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%