نام واحد : مجتمع صنعتی بوشهر

نام محصول : انواع شکلات خرما

 • سریال مجوز : 1601278
 • شماره مجوز : 204952
 • تاریخ مجوز : 12/09/1379
 • کد محصول : 15421330
 • شرح محصول : قندخرماشکرخرما
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%