نام واحد : پارس مبدل

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : مهدیشهرزیارت...
 • تلفن شرکت : *****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مهدیشهرناحیه صنعتی
 • تلفن واحد : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین فیروزیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع ترانسفورماتور تا 600 کیلووات

 • سریال مجوز : 2201417
 • شماره مجوز : 5248
 • تاریخ مجوز : 15/05/1374
 • کد محصول : 31101510
 • شرح محصول : انواع ترانسفورماتور
 • ظرفیت : 450 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%