نام واحد : سیراف برودت

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر-خ...
 • تلفن شرکت : ****555جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
 • تلفن واحد : ****555جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید احمدی جزنی
 • تلفن مدیر : ****555جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خدمات تونل انجماد

 • سریال مجوز : 1602178
 • شماره مجوز : 1194777
 • تاریخ مجوز : 24/03/1382
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%