نام واحد : افشاری اسفیدواجانی- امیر

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : تیران وکرو ن...
 • تلفن شرکت : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی تیران خ4
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : افشاری اسفیدواجانی- امیر
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تیران وکرون

نام محصول : تابلوی کنتور برق

 • سریال مجوز : 1319668
 • شماره مجوز : 6909
 • تاریخ مجوز : 04/04/1387
 • کد محصول : 31201614
 • شرح محصول : تابلوی کنتور برق
 • ظرفیت : 200 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%