نام واحد : علی اکبرعباس تهرانی غلامرضاهاشم زاده

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج خاوران...
 • تلفن شرکت : *********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج خاوران کیلومتر30اول ج حصارک کلک دست چپ
 • تلفن واحد : *********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع دوشاخه

 • سریال مجوز : 1701264
 • شماره مجوز : 25549
 • تاریخ مجوز : 22/04/1380
 • کد محصول : 31201410
 • شرح محصول : انواع پریز-دوشاخه-سرپیچ
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%