نام واحد : توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر-ابتدای...
 • تلفن شرکت : ****454جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر-ابتدای جاده برازجان -جنب پمپ بنزین
 • تلفن واحد : ****454جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهزاد شمس
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسرومیگو

 • سریال مجوز : 1602406
 • شماره مجوز : 11914925
 • تاریخ مجوز : 21/08/1382
 • کد محصول : 15121131
 • شرح محصول : کنسرومیگو
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%