نام واحد : مس کاوان اطلس کارمانیا

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : خ- فارابی نبش...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد خسروانجام
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاتد مس

 • سریال مجوز : 200122000000
 • شماره مجوز : 95/41736
 • تاریخ مجوز : 01/06/1395
 • کد محصول : 2720412481
 • شرح محصول : کاتد مس
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%