نام واحد : غلامحسین کرمانی زاده کوپائی

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : گرمسارشهرک...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسارشهرک صنعتی ایوانکی خ ابتکار 1 قطعه 7 غربی
 • تلفن واحد : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامحسین کرمانی زاده کوپائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : انواع الکتروموتورتکفاز 2/2

 • سریال مجوز : 2205630
 • شماره مجوز : 28376
 • تاریخ مجوز : 10/10/1384
 • کد محصول : 31101216
 • شرح محصول : انواع الکتروموتورتکفاز
 • ظرفیت : 2,200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%