نام واحد : هیراب ویژه پارس

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه

 • سریال مجوز : 1604148
 • شماره مجوز : 11925789
 • تاریخ مجوز : 22/12/1385
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 110,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%