نام واحد : ره کاو معدن

 • استان : زنجان
 • شهر : سلطانیه
 • نشانی شرکت : ضبع جنوبی...
 • تلفن شرکت : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالوحید آذرگشسب
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200124000000
 • شماره مجوز : 118/32148
 • تاریخ مجوز : 19/12/1394
 • کد محصول : 1310412308
 • شرح محصول : سنگ آهن دانه بندی شده
 • ظرفیت : 750,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%