نام واحد : تولینور

نام محصول : اینورتر

 • سریال مجوز : 1702431
 • شماره مجوز : 73382
 • تاریخ مجوز : 21/11/1371
 • کد محصول : 31101631
 • شرح محصول : انواع اینورترتبدیل ACبهDC
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%