نام واحد : مهندسی برق و تاسیسات شهاب زاهدان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : زاهدان0...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زاهدان0شهرک صنعتی کارگاهی0ثاراله3
 • تلفن واحد : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامرسول محمدپور
 • تلفن مدیر : ****241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاهدان 2(کارگاهی)

نام محصول : انواع تابلو برق

 • سریال مجوز : 2303092
 • شماره مجوز : 13127
 • تاریخ مجوز : 26/06/1382
 • کد محصول : 31201610
 • شرح محصول : انواع تابلوهای برق وتجهیزات مربوطه
 • ظرفیت : 1,800 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%