نام واحد : پودرماهی لیپار

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : چاه بهار
 • نشانی شرکت : چابهار0ص.پ138
 • تلفن شرکت : *******545جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چابهار0ناحیه صنعتی پسابندر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناظم ایمانی
 • تلفن مدیر : *******545جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرماهی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 2305037
 • شماره مجوز : 13536
 • تاریخ مجوز : 25/07/1384
 • کد محصول : 15121612
 • شرح محصول : پودرماهی { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%