نام واحد : فارس ترانس ایران

نام محصول : منبع تغذیه

 • سریال مجوز : 2400931
 • شماره مجوز : 25700
 • تاریخ مجوز : 14/11/1368
 • کد محصول : 32101317
 • شرح محصول : منبع تغذیه
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%