نام واحد : رضاشجاعی

نام محصول : قاب مهتابی

 • سریال مجوز : 2401947
 • شماره مجوز : 12217
 • تاریخ مجوز : 10/06/1360
 • کد محصول : 31501550
 • شرح محصول : قاب چراغهای روشنائی
 • ظرفیت : 45,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%