نام واحد : تولیدی بهارنوش

نام محصول : سرپیچ مهتابی

 • سریال مجوز : 2402528
 • شماره مجوز : 17939
 • تاریخ مجوز : 26/11/1372
 • کد محصول : 31201417
 • شرح محصول : سرپیچ مهتابی
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%