نام واحد : جعفر ایران نژاد

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200145000000
 • شماره مجوز : 86583
 • تاریخ مجوز : 26/12/1391
 • کد محصول : 1310412308
 • شرح محصول : سنگ آهن دانه بندی شده
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%