نام واحد : محمد رضا آخوندی

نام محصول : چراغهای سقفی

 • سریال مجوز : 1702502
 • شماره مجوز : 346285
 • تاریخ مجوز : 01/09/1365
 • کد محصول : 31501523
 • شرح محصول : چراغهای سقفی
 • ظرفیت : 45,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%