نام واحد : جوجه ماهی آسیا مرغدانه کرج - تمدید 28779

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شریعتی سه راه...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهریارجنب پلیسراه ماهدشت انتهای خ عباس آباد بعد از کارانه آسفالت آرین کارخانه سمت راست پلاک ثبتی 163 فرعی از 15 اصلی
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشاد آقایی ابری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرماهی

 • سریال مجوز : 1703384
 • شماره مجوز : 55321
 • تاریخ مجوز : 10/10/1369
 • کد محصول : 15121314
 • شرح محصول : پودرماهی { خوراکی }
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%