نام واحد : تابلو دنا

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز چهارراه...
 • تلفن شرکت : ****229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز شهرک صنعتی بزرگ فاز 2 بلوارالکترونیک خ سنجش پ 6
 • تلفن واحد : ****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهروز علی یاری شیرازی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : تابلوی کنترل صنعتی

 • سریال مجوز : 2407225
 • شماره مجوز : 52545
 • تاریخ مجوز : 12/12/1387
 • کد محصول : 31201616
 • شرح محصول : تابلوی کنترل صنعتی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%