نام واحد : نوا الکترونیک پروژه

نام محصول : ترانس مهتابی

 • سریال مجوز : 2407478
 • شماره مجوز : 14228
 • تاریخ مجوز : 24/09/1378
 • کد محصول : 31101661
 • شرح محصول : چک ترانس لامپ مهتابی
 • ظرفیت : 60,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%