نام واحد : فنی خدماتی تکنیک فلز شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : عادل آباد...
 • تلفن شرکت : ****630جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : عادل آباد 20متری شهید کارده کارگاه 110 ت 8245823
 • تلفن واحد : ****630جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خسروتنگستانی
 • تلفن مدیر : ******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم درب بازکن اتوماتیک کنت

 • سریال مجوز : 2407811
 • شماره مجوز : 9850
 • تاریخ مجوز : 26/04/1380
 • کد محصول : 31901512
 • شرح محصول : مجموعه کامل درب بازکن
 • ظرفیت : 780 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%