نام واحد : پاشاخان و علیرضا قراچورلو تمدید 63758

نام محصول : شکلات

 • سریال مجوز : 1707335
 • شماره مجوز : 70771
 • تاریخ مجوز : 06/10/1371
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%