نام واحد : نوازاله فرمانی تعلیق

نام محصول : تابلو توزیع برق فشار متوسط

 • سریال مجوز : 2408480
 • شماره مجوز : 27461
 • تاریخ مجوز : 02/11/1380
 • کد محصول : 31201612
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت
 • ظرفیت : 700 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%