نام واحد : فارس کلید شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز بلوار امیرکبیر چهارراه سرباز جنب کارخانه پارس نیرو
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ُُفریدون دژم
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سکسیونر هوایی گازی

 • سریال مجوز : 2410294
 • شماره مجوز : 16341
 • تاریخ مجوز : 10/06/1383
 • کد محصول : 31201114
 • شرح محصول : انواع سکسیونر
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%