نام واحد : احمد مخبری - تمدید 80468

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1717705
 • شماره مجوز : 22454
 • تاریخ مجوز : 19/02/1374
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,020 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%