نام واحد : الکتروموتور منطقه ویژه شیراز

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : میدان احسان...
 • تلفن شرکت : ****624جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه ویژه اقتصادی
 • تلفن واحد : ****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبد الحمید معافیان
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع الکتروموتور

 • سریال مجوز : 2412383
 • شماره مجوز : 3666
 • تاریخ مجوز : 04/02/1386
 • کد محصول : 31101110
 • شرح محصول : انواع الکتروموتوربالای یک اسب
 • ظرفیت : 12,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%