نام واحد : گلچین نان محمودواعظی

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1714282
 • شماره مجوز : 70297
 • تاریخ مجوز : 28/10/1373
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%