نام واحد : مواد غذایی ادنانتمدید 52832

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1753443
 • شماره مجوز : 26471
 • تاریخ مجوز : 17/04/1374
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%