نام واحد : سیم لاکی فارس

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : کیلومتر5جاده...
 • تلفن شرکت : ****720جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز
 • تلفن واحد : ****720جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ****720جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیم لاکی

 • سریال مجوز : 2419527
 • شماره مجوز : 11658
 • تاریخ مجوز : 12/03/1389
 • کد محصول : 31301122
 • شرح محصول : سیم لاکی شارلاکدار
 • ظرفیت : 6,800 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%