نام واحد : اشرف ابراهیمی کاریزکی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد انتهای خ...
 • تلفن شرکت : ****767جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد انتهای خ خیام شمالی مجتمع مواد غذایی سپاد غرفه 6
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اشرف ابراهیمی کاریزکی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پیتزا

 • سریال مجوز : 1934398
 • شماره مجوز : 10794
 • تاریخ مجوز : 25/02/1390
 • کد محصول : 15111716
 • شرح محصول : پیتزا
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%