نام واحد : سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان

 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد
 • نشانی شرکت : پارس آباد...
 • تلفن شرکت : ***********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارس آباد - ناحیه کشت و صنعت مغان
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صمد مغانی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 3506588
 • شماره مجوز : 2747
 • تاریخ مجوز : 20/06/1376
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 65,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%