نام واحد : تعاونی 11/1008 کشتارگاه مرغ سامیان

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل خ...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل - کیلومتر 9 جاده مغان
 • تلفن واحد : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : باقر تقوی
 • تلفن مدیر : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه مرغ

 • سریال مجوز : 3506714
 • شماره مجوز : 125/5466
 • تاریخ مجوز : 29/02/1389
 • کد محصول : 15111121
 • شرح محصول : کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت : 8,000,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%