نام واحد : فرآورده های غذایی زرینه طعم واحد 2

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : پارک صنعتی لیا- خ بوعلی- خ عارف
 • تلفن واحد : ********334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سینا شیخ الاسلامی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 3716424
 • شماره مجوز : 30737
 • تاریخ مجوز : 15/12/1388
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%