نام واحد : مهرورزان دوگنبدان

 • استان : کهگیلویه و بویر احمد
 • شهر : گچساران
 • نشانی شرکت : گچساران-شهرک...
 • تلفن شرکت : *********074جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گچساران-شهرک مهاجرین امامزاده جعفر
 • تلفن واحد : *********074جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسفندیار مرودشتی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخی

 • سریال مجوز : 2703797
 • شماره مجوز : 124-110682
 • تاریخ مجوز : 22/09/1388
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%