نام واحد : مهدی عسکری برواتی

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 2610690
 • شماره مجوز : 5/16260
 • تاریخ مجوز : 16/04/1389
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%