نام واحد : ابوالقاسم احمد محمود رحیمی منفرد

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : اراک-شهرک...
 • تلفن شرکت : ****************328جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اراک-شهرک صنعتی ایبک آباد-خ ارغوان2
 • تلفن واحد : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد رحیمی منفرد
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایبک اباد

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 3119616
 • شماره مجوز : 91-16036
 • تاریخ مجوز : 02/05/1391
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%