نام واحد : کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : بلوار شهید...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرمان ک 15 جاده زرند مزرعخ حوض دق
 • تلفن واحد : *********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین امیری ابراهیم ابادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 2610759
 • شماره مجوز : 560769
 • تاریخ مجوز : 24/01/1389
 • کد محصول : 15492161
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%