نام واحد : تعاونی قند امیر گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد کاووس
 • نشانی شرکت : گنبد0خمدرس-پ52
 • تلفن شرکت : *******174جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی گنبد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد رضا علی پور فرگی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گنبد

نام محصول : قند از شکر

 • سریال مجوز : 3813126
 • شماره مجوز : 4259
 • تاریخ مجوز : 07/04/1391
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 1,350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%