نام واحد : ایرج زینی وند مجرد

 • استان : ایلام
 • شهر : دره شهر
 • نشانی شرکت : دره شهر...
 • تلفن شرکت : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دره شهر -کیلومتر7 جاده پلدختر
 • تلفن واحد : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایرج زینی وند مجرد
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه مرغ

 • سریال مجوز : 1406361
 • شماره مجوز : 122/14112
 • تاریخ مجوز : 04/11/1389
 • کد محصول : 15111121
 • شرح محصول : کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت : 3,024,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%