نام واحد : فراورده های لبنی تارا سبلان

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : تهران-خ...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اردبیل جاده نمین شهرک صنعتی شماره 2 - بلوک غذایی
 • تلفن واحد : ************045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید ضیاالدین سیدپور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : پودراب پنیر

 • سریال مجوز : 3507324
 • شماره مجوز : 125/1437
 • تاریخ مجوز : 31/01/1387
 • کد محصول : 15201262
 • شرح محصول : پودراب پنیر
 • ظرفیت : 1,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%