نام واحد : شرکت صنایع غذایی پژوهشگران نان سبزوار

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : سبزوار
 • نشانی شرکت : سبزوار -...
 • تلفن شرکت : *******571جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سبزوار - شهرک صنعتی- قطعات 101 و 102 کارگاهی
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم عبداله زاده
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سایرانواع نان

 • سریال مجوز : 1934659
 • شماره مجوز : 1768
 • تاریخ مجوز : 12/04/1390
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%