نام واحد : تعاونی تولید و بسته بندی آب میوه مغان سو

 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد
 • نشانی شرکت : پارس آباد -...
 • تلفن شرکت : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارس آباد-شهرک صنعتی قطعات13-12-11-10-9
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی کارگر
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پارس آباد

نام محصول : مارمالاد

 • سریال مجوز : 3507704
 • شماره مجوز : 125/12684
 • تاریخ مجوز : 22/07/1389
 • کد محصول : 15131462
 • شرح محصول : مارمالاد
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%