نام واحد : سیاوش نوروزی و عباسعلی کاشانی تمدید64633

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی حبو

 • سریال مجوز : 1753287
 • شماره مجوز : 20353
 • تاریخ مجوز : 20/01/1376
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%