نام واحد : تعاونی 1038

نام محصول : تابلوی برق فشار قوی

 • سریال مجوز : 2502005
 • شماره مجوز : 4526
 • تاریخ مجوز : 09/05/1381
 • کد محصول : 31201611
 • شرح محصول : تابلوی برق فشار قوی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%