نام واحد : تغذیه پارس نجفعلی محرمی اورنج تمدید38330

نام محصول : آماده سازی بسته بندی حبوبا

 • سریال مجوز : 1708539
 • شماره مجوز : 24749
 • تاریخ مجوز : 29/04/1372
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 740 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%